İCRA PROBLEMLERİNİZİ ÇÖZÜYORUZ

  1. İcra Tebligatı aldım Ne Yapmalıyım?
  2. İcra Borcum Nasıl Silinir?
  3. İcra Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
  4. İcradan kurtulma Yolları nelerdir?
  5. İcra Sorunlarını Çözemiyor musunuz ?
  6. Aklınıza takılan İcra sorunlarının çözümü için Bizi arayın!

İCRA PROBLEMLERİNİZ İÇİN FORMU DOLDURUN

 

İCRA HUKUKU NEDİR?

İcra Hukuku, borcunu ödeyemeyen veya ödemekte güçlük yaşayan borçlunun borcunun, alacaklı tarafın talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak alacağın tahsil edilmesini konu alan hukuk dalıdır.

İcra İşlemleri Beşe ayrılır 

1-İlamlı İcra: ilamlı icra takibi mahkeme kararı ile başlatılan icra takibidir
2-İlamsız İcra: Doğrudan doğruya icra dairesine başvuru yapılarak başlatılan takip işlemi ilamsız icra takibi olarak adlandırılır.
3-Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu
4-Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
5-İhtiyati Haciz

İlamlı Takip
İlamlı icra takibi; eda hükmü (bir işin yapılması, yapılmaması, paranın ödenmesine ilişkin) içeren mahkeme kararlarının icraya konulması olarak ifade edilebilir. İlamlı icra takibi yoluna başvurmak istediğimizde elimizde mutlaka mahkeme kararı ya da kanunların ilam niteliğinde saydığı belgeler olmalıdır.

İlamsız Takip
İlamsız icra takibi; alacaklının, alacağını herhangi bir belgeye dayandırmadan borçlu taraftan tahsil edebileceği bir takip türüdür. Alacaklı kişi, alacağının tahsili için alacak miktarı ve varsa alacağın dayandığı evrak türü fark etmeksizin ilamsız icra takip yoluna başvurma hakkına sahiptir. İcra Hukukunda ilamsız icra takibine konu edilebilecek olan belge olarak sözleşmeler ve faturalar örnek olarak gösterilebilir. Örnek olarak söz konusu evrak türleri belirtilmiş olsa da icra takibine konu edilebilirliği açısından salt evrak olmasına gerek olmayıp; söz konusu evraklar yalnızca alacağınızı ispat edebilme açısından öneme sahiptir.

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu
İcra Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takip yapılabilmesi için alacaklı olan kişi elinde kambiyo vasfı taşıyan bir belgenin olması gerekmektedir. Kambiyo Senetleri kanunda sayılmıştır. Buna göre bir belgenin Kambiyo Senedi sayılabilmesi için o belgenin çek, poliçe ve bono olması gerekmektedir. Anılan belgelerin bulunması halinde Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile icra takibi yapılarak alacak tahsil edilebilmektedir

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip
İcra hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip, rehin ile temin edilmiş olan para alacaklarının cebri icra yolu ile tahsili anlamına gelmektedir.

İhtiyati Haciz

İhtiyati haciz borçlunun mal kaçırmasını engellemek amacıyla mahkeme kararına dayalı olarak ve paranın ödenmesini garanti altına almak amacıyla yapılan haciz yoludur. Söz konusu haciz yolunun uygulanabilmesi için mahkeme kararının bulunması ve işbu karar öncesinde mahkeme tarafından belirlenmiş olan belirli bir yüzdelik kısmın mahkeme veznesine teminat olarak depo edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

İCRA PROBLEMLERİNİZ İÇİN FORMU DOLDURUN

Neden "BİZİ" Tercih Etmelisiniz

İLETİŞİM

0 (537) 552 02 73

İslam Bey Mah. Atik Sok No:20 Arnavutköy/İSTANBUL

Email iletisim@degerkaybidavasi.com

05375520273